?

Log in

No account? Create an account
Российские Дни Эсперанто — Rusiaj Esperanto-Tagoj
norden_fortvol
Оригинал взят у vmel в Российские Дни Эсперанто -- Rusiaj Esperanto-Tagoj
14-21 июля 2015 прошли очередные Российские Дни Эсперанто – традиционный слёт, в этот раз – на северо-западе Чувашии, на турбазе «Сурские зори», вблизи города Ядрин.
Условия – выше всяких похвал. Чистейший воздух, великолепная природа, река... Проживание-питание-заселение-отъезд и прочее – тоже организовано блестяще. Вообще всё, что организует Александр Блинов с единомышлениками, получается прекрасно.
Участников было относительно немного – чуть больше 50 человек, из 5 стран (гости из Латвии, Финляндии, Испании и Швейцарии). Программа – не напряжённая, оставалось время для «ленивого отдыха», купания и прочего. Традиционных ночных посиделок с пением и задушевными беседами вроде бы не было, в 22-23 часа можно было спокойно ложиться спать. Оно и к лучшему, хоть я и не считаю себя пожилым, но к здоровью надо относиться разумно...
Как обычно – курсы для начинающих и разговорные; для опытных – доклады (например – о научно-популярной литературе на эсперанто, об истории пролетарского (вненационального) эсперанто-движения, о положении «малых языков» (интересное сопоставление ситуаций в Чувашии и Каталонии), дискуссионный клуб. Концерты, игры, просто дружеское общение... Из нового и необычного: экспресс-курс чувашского языка, успели освоить довольно много. Жаль, что реально мне чувашский язык никогда не пригодится – хотя если бы мне довелось там поселиться, я наверняка вскоре вполне освоил бы, а пока – на экскурсии и прогулке по Чебоксарам с интересом читал вывески и мемориальные доски, почти всё понимал...
Ещё необычно – во время слёта работала библиотека с несколькими десятками книг, хорошая возможность прочесть то, чего уже нигде не найдёшь.
Я сам в этот раз решил отдохнуть, никаких докладов не делал (впервые за много лет), только выступил в поэтическом вечере, почитал новые лимерики.
В рамках слёта 18-19 июля прошла очередная конференция Российского Союза Эсперантистов. Меня выбрали в правление, хотя я до последнего момента не планировал выдвигаться, и вообще меня никогда не привлекали посты и должности. Когда-то давно был в ревизионной комиссии (в самый раз для моего занудства)... Обсуждения были как всегда бурные, решения – отчасти неожиданные и не всем понравились, но результатами я вполне доволен (а вот некоторые из бывших президентов РоСЭ – отнюдь...) Ну, эсперантисты в курсе, а неэсперантистам вряд ли интересно...
Прекрасная обзорная экскурсия по Чебоксарам. Замечательный город, очень чистый и, я бы сказал, приветливый.
Для чтогдекогдашников: Чебоксары для эсперанто – это как Саранск для ЧГК. Во всём...
Перед началом слёта – полтора дня в Нижнем Новгороде. Планировался полноценный предконгресс, но записалось всего 5 человек – ну да неважно, я всё равно не стал бы участвовать ни в каких мероприятиях там. Ночлег организовали – и славно. Ира в Нижнем Новгороде раньше не бывала – показал ей кремль и Большую Покровскую, покатались на метро, посмотрели все станции, включая самую новую «Горьковскую», проехали по канатной дороге над Волгой. Всё запланированное удалось.
См. также https://vk.com/ret_2015

14-21 de julio 2015 okazis vicaj Rusiaj Esperanto-Tagoj, ĉi-foje nord-okcidente de Ĉuvaŝa Respubliko apud urbeto Jadrin.
La kondiĉoj estis bonegaj. Purega aero, riĉa naturo, rivero... Loĝado-manĝado-forveturo ktp – same brile organizitaj. Ĝenerale ĉio organizata de Aleksandr Blinov kun samideanoj – nepre sukcesas.
Partoprenintoj relative malmultis, iom pli ol 50 homoj el 5 landoj (gastooj el Latvio, Finnlando, Hispanio kaj Svislando). La programo ne streĉa, restis tempo por pigra ripozo, naĝado ks. Tradiciaj noktaj kantaj-babilaj umadoj (ŝajne) ne okazis, je la 22-23-a horo eblis trankvile enlitiĝi. Do bone, kvankam mi ne sentas min maljuna, sed pri la sano indas pensi racie...
Kiel kutime – kursoj elementaj, paroligaj; por spertuloj – prelegoj pri sciencpopulara literaturo en Esperanto, pri historio de SAT, pri minoritataj lingvoj (interesa komparo de la ĉuvaŝa kaj kataluna), diskutoj. Koncertoj, ludoj, simple amika babilado... El nekutimaĵoj: ekspres-kurso de la ĉuvaŝa lingvo, ni lernis sufiĉe multon. Mi vere bedaŭras, ke tiu lingvo neniam reale utilos por mi – kvankam se mi ekloĝus tie, mi certe rapide ekposedus ĝin, kaj dume – en ekskurso kaj promenado tra Ĉeboksari mi plezure legis ŝildojn kaj memortabulojn, preskaŭ ĉion komprenante.
Plia nekutimaĵo: dum tuta aranĝo funkciis “Biblioteko Zamenhof” kun kelkdek bonaj libroj, eblis tralegi ion tute ne troveblan aliloke.
Mi mem ĉi-foje decidis ripozi, faris neniajn prelegojn (unuafoje dum multaj jaroj), nur elpaŝis en poezia vespero kun freŝaj limerikoj.
Enkadre de RET 18-19 jul okazis vica konferenco de REU. Oni elektis min en la estraron, kvankam mi ĝis lasta momento ne planis balotiĝi, kaj ĝenerale min neniam interesis postenoj. Antaŭ multaj jaroj mi estis en revizia komisiono (taŭga afero por mia pedanteco)... La diskutoj estis kiel ĉiam viglaj (por ne diri skandalaj), la decidoj iom neatenditaj kaj ne plaĉis al iuj eksaj REU-prezidantoj...
Nu, se vi legas tion ĉi – do vi jam scias: https://groups.yahoo.com/neo/groups/esperanto-rus-informoj/conversations/messages/4222 kaj posta demarŝo de s-ro Kokolija. Mi plene kontentas pri la rezultoj.
Bonega ekskurso tra Ĉeboksari. Bela urbo, tre pura kaj agrabla ĉiurilate.
Antaŭ RET ni pasigis unu kaj duonan tagon en Niĵnij Novgorod. Estis planita vera antaŭkongreso, sed aliĝis nur 5 personoj – kaj ne gravas, mi tutegale ne partoprenus iujn aranĝojn tie. Dankon pro aranĝita noktumo, nenion plian mi bezonis. Ira pli frue ne estis en Niĵnij Novgorod, do mi montris al ŝi tiean Kremlon kaj la centran piediran straton, ni rigardis la tutan metroon, veturis per telfero super Volgo. Ĉio planita perfekte sukcesis.
Vidu ankaŭ https://vk.com/ret_2015


Kristo resurektis!
norden_fortvol
La originalo estis prenita ĉe friend en Христос воскресе

Tags:

Bildoj de la blinda pentristo!
norden_fortvol
Ĉu vi sciis, ke io simila eblas? Mi ekvidis tiun ĉi blogaĵon ĉe andp2027 kaj raviĝis. Tuj venis en la kapon la asocio pri surdiĝinta, sed ne ĉesinta komponi Ludoviko Betoveno.

Mi volas, ke tiuj ĉi bildoj estu ankaŭ en mia blogo. Do, mi publikigas la tradukon de la blogaĵo.Originala blogaĵo: http://andp2027.livejournal.com/53458.html («Картины слепого художника. Высота духа. (шедевры!)»).

Ĉu eblas tio: pentri blinde? La pentristo John Bramblitt pruvis, ke tio eblas. La pentraĵoj estas afekciantaj!!! Mi tre rekomendas!

John Bramblitt komencis pentri en la jaro 2001, kiam li perdis la vidkapablon pro epilepsio. Li estas «funkcie blinda». Tio signifas, ke liaj okuloj nur distingas helan kaj malhelan. Malgraŭ tio li trovis novan manieron pentri — pere de pentrarto kun teksturo. Farbojn kaj penikojn li distingas dank' al la tiparo de Brajlo. Kaj li miksas la farbojn intuicie kaj palpe.

Sube estas la admirindaj pentraĵoj.

Ceteraj pentraĵoj vi povas vidi ĉi tie.


Konsilio de Eŭropo rakontis pri krueleco de «Berkut»
norden_fortvol
06-kiev-463790105

Traduko el la rusa
Aŭtoro: la ruslingva bloganto red-odysseus.
Originala blogaĵo: http://red-odysseus.livejournal.com/193246.html («Совет Европы рассказал о жестокости "Беркута"»).

Eŭropo estas morta. Almenaŭ en la senco moral-etika. Dum sufiĉe longa tempo ni vidas, kiel en Eŭropo renaskiĝas faŝismo, kiel detruiĝas tradicia socio, kiel senvaloriĝas universalaj valoroj kaj kiel oni elradikigas humanismon, substituante al ĝi neklarajn surogatojn kiel "toleremo". Konfirmojn por ĉiuj tiuj procezoj ni vidas ĉiutage, observante eventojn en EU. Jen la vica fakto:

«La komitato de Konsilio de Eŭropo pri la prevento de torturo kaj malhumana aŭ malnobliga traktado publikigis la raporton pri la okazoj de krueleco kaj timigo rilate al arestitaj aktivuloj de Majdano. Fakuloj de la organizaĵo, vizitintaj Ukrainion februare kaj septembre de la jaro 2014 kadre de la enketo pri tiuj eventoj, opinias, ke la konduton de anoj de la speciala milica taĉmento "Berkut" kaj de la internaj trupoj rilate al la protestantoj en apartaj okazoj eblas kvalifiki kiel "torturoj".»


Lastatempe mi ne miras pri tio, kiel profunde falis Konsilio de Eŭropo kaj aliaj instancoj de potenco en EU, sed tiu ĉi novaĵo konsternis eĉ min. Tio estas la plej alta grado de cinikeco. Sufiĉas rememori, ekzemple, la laboranton de "Berkut" kun dehakita brako. Ĉu Konsilio de Eŭropo ne scias pri tiu okazo?!

«Kiel konstatas fakuloj de la komitato en la raporto, <...> tiam foje estis "seriozaj okazoj nepravigite kruela traktado al la protestantoj" flanke de la anoj de la speciala milica taĉmento "Berkut" kaj de la internaj trupoj. Kelkaj el tiuj okazoj, kiel estas konstatite en la raporto, "povas esti konsiderataj kiel torturoj". Tia krueleco, kiel ili notas, estadis dum retenoj [de protestantoj], primaraj pridemandadoj kaj transportadoj en oficejojn de la Ministro pri internaj aferoj. La raportantoj de Konsilio de Eŭropo kritikis la ukrainiajn aŭtoritatojn pro nelivero de necesa medicina helpo al serioze vunditaj retenitoj kaj nomis tion "malhumana kaj malnobliga traktado"


Verŝajne, "fakuloj" ĝenis sin kaj ne arogis aldoni, ke la protestantoj estis "pacaj".

kievlyane_protests

Same kiel ili forgesis rakonti, kiel "pacaj protestantoj" bruligis per molotov-koktelaj brulboteloj laborantojn de "Berkut" sur Hruŝevskij-strato. Verŝajne tio ne estas krueleco.

c0a4f8

Ĝenerale ŝajnas, ke [laŭ vinpunkto de la komitatanoj de Konsilio de Eŭropo] "kruela traktado" tute ne povis esti aplikita al reprezentantoj de potenco, kontraŭ kiu "pace" protestis aktivaj civitanoj.

Mi pensas, ke komentoj estas simple superfluaj. Malnobleco kaj mensogemo de EU superas ajnan skalon. Kaj, bedaŭrinde, ŝajnas, ke ne ekzistas por Eŭropo simpla paca eliro el ĉi tiu stato.

Kiel mi unuafoje ekaŭdis pri Garibaldi
norden_fortvol
Maksim Gorkij
KIEL MI UNUAFOJE EKAŬDIS PRI GARIBALDI

Unuafoje mi ekaŭdis tiun ĉi grandan kaj helan nomon, kiam estis 13-aĝa.

Mi servis tiam en la kuirejo de pasaĝera vaporŝipo kiel helpknabo, kaj dum tutaj tagoj mi lavis vazaron, duone surdigita de maŝinfrapado, duone freneziĝinta pro brulgrasa odoro.

Ĉe libera horeto mi iris al la pobferdeko.

Tie kunvenadis triaklasaj pasaĝeroj: kamparanoj kaj laboristoj.
Iuj sidante, iuj starante, en densa grupo ili aŭskultis mallaŭtan kaj trankvilan voĉon de unu pasaĝero.

Ankaŭ mi ekaŭskultis.

— Li nomiĝis Ĝuzeppe, do niamaniere Osip, kaj lia familinomo estis Garibaldi, kaj li estis simpla fiŝkaptisto. Grandan li havis animon, kaj li vidis la amaran vivon de sia popolo, superita de malamikoj. Kaj sendis li vokon tra la tuta lando: «Gefratoj, libereco pli altas kaj pli bonas, ol vivo! Leviĝu ĉiuj por batalo kontraŭ malamiko, kaj ni batalu ĝis ni superos!» Kaj ĉiuj obeis lin, ĉar vidis, ke li supozeble trifoje mortos, sed ne cedos. Ĉiuj sekvis lin kaj venkis.

Estis vespero, kaj la suno malleviĝis en Volgon.

Rozkoloraj ondoj kvazaŭ kisadis unu la alian, degelante en la kiso.

Poste mi multe legis pri Garibaldi, la titano de Italio.

Sed la kurta rakonto de nekonata kamparano pli profunde enradikiĝis en mia koro, ol ĉiuj libroj...
Tags:

Kutĥ kaj musoj (esperantaj subtitoloj)
norden_fortvol
Kelkajn monatojn antaŭe mi faris esperantajn subtitolojn por la rava malnova animacia filmo «Kutĥ kaj musoj» («Кутх и мыши»).P.S. Se la subtitoloj ne demonstriĝas, do necesas ŝalti damonstradon de subtitoloj en la agordoj de la youtube'a video.

Batas plumbaj torentoj
norden_fortvol
La kanto el la filmo «Неуловимые мстители» («Nekapteblaj venĝantoj»).
Muziko de Boris Mokrousov, vortoj de Robert Roĵdestvenskij, la traduko estas mia.


Ne sopiru la filon,
Insultante pri l' fat',
Tra bolanta Rusio
Hastas via soldat'.

    Intercivitana milittondr —
    De mallum' ĝis mallum'.
    Multas padoj en kampoj,
    Sed la ver' estas un'.

Batas plumbaj torentoj,
Ĵetas nin al sufer'.
Surŝultrigis ni pezojn
De l' milit kaj mizer.

    Ja ne estas hazard', ke super sort
    Nia flamas la stel'.
    Per l' viv' ni al ĝi ĵuras
    Por etern' pri fidel'.

Super stepo makabra
Ne flugadu vultur'.
Ni ja vivi intencas
Dum senfina futur'.

    Se denove ektondros en la mond',
    Brulos la firmament',
    Vi al ni nure flustru,
    Staros ni al defend'.

(25.05.2014)

gOVa9QLMV-s
Tags: